onsdag 22 april 2009

Styrelsearbetet har börjat på allvar

Den nittonde april träffades hela styrelsen under en heldag för teambuilding och för att lägga en grund för det fortsatta arbetet. Nu finns en tydlig tidsplan för hur nätverket ska utveckla sig i framtiden, och givetvis kommer vi att hålla medlemmarna både uppdaterade och medverkande under tiden!

Ett av de första målen att uppnå är en utvecklad idéplattform, och där vi vill att ni medlemmar ska vara aktivt deltagande. Idéplattformen skall vara en utgångspunkt som vi alla känner att vi kan stå för, och därför är det viktigt att vi skapar den tillsammans. Inom de närmaste veckorna kommer vi att skicka ut en enkät till alla medlemmar som rör hur ni jobbar, hur ni ser på branschen, vilken ideologisk ståndpunkt ni vill att nätverket ska ha etcetera. Detta ska sedan vara en plattform att stå på i alla de fall då vi i styrelsen eller ni medlemmar uttalar oss i någon fråga där vi står som avsändare i form av medlem av nätverket.

Andra delmål som ligger mer eller mindre nära är hemsida och kontaktbank, vilken troligen kommer att lanseras strax efter nästa medlemsmöte då reviderade stadgar och idéplattformen har antagits. Nästa medlemsmöte planeras för övrigt att gå av stapeln i september månad, och fram till dess jobbar vi i styrelsen vidare.

Inom kort kommer vi också att presentera oss lite närmare här på bloggen, så ni vet vad vi är för ena :)

Må så gott i vårsolen!

/Charlotte
Språktjänst för mångfald

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar